میان همهمه برگهای پائیزی فقط تو مانده ای که هنوز از بهار لبریزی

چهارشنبه 15 دی‌ماه سال 1389
ن : ناصر تیموری نظرات (5)

گفتی ...

ببین دلم گرفته باز ذوباره ... 

    گفتی : وبلاگ ات پوسیده!  

  

    گفتم : کجایی تو ، خودم و نیگا  شدم  شبیه یه مترسک !  

   

    گفتی : وضعت خرابتر از سال های قبل شده ، سن و سال ات هم که ...  

 

    گفتم: بی  خیال بیا اینجا ، آب و هواش مجنونم میکنه   

 

    گفتی : اونجا چیکا میکنی ؟ تفریحی ، چیزی ؟  

 

    گفتم: شب بیداری کنار آراز ( ارس) رو عشقه !   

 

    گفتی : مهندس ! قول میدم از فردا تمام مسائل ایمنی رو رعایت کنم!! 

  

    گفتم : جناب ! تعطیل کن ، حوصله ندارم جمع کن بساط این آشفته بازار رو  

 

    گفتی : آقای شوپنهاور ، فکر میکنی کی هستی تو!  

  

    گفتم : باهوش ! من هیچی نیستم و چون هیچ ام پس ...  

  

.................. 

 

    مدتهای زیاد یست هیچ حسی برا نوشتن ندارم   

 

    فلسفه جودی این وبلاگ رو هم خیلی وقته فراموش کردم ...   

  

    نه پائیز تحریکم کرد ، نه سالگرد ها 

   

    و نه حتی  

  

    اتفاقات ریز و درشت تقویم شمسی (دردنامه مردمان این سرزمین !!!)